Recommended schools

vinay-1

Master Yogacharya Vinay Kumar, The Prana Vashya Main Shala, Gokulm, Mysore, India:

http://www.pranavashya.com/


Pic of Dave

Dave Forbes, Isle of Man Prana Vashya Yoga School:

https://www.iompranavashya.com/


poland pic

Bo┼╝ena Miksa, Bytom, Poland:

http://www.jogabozenamiksa.pl/

 

Advertisements